INFORMATIONSERKLÆRING

Med denne erklæring skal vi hermed informere om, at Frede Nielsen A/S behandler følgende personoplysninger om dig/jer:

navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse,

i forbindelse med vores udarbejdelse af tilbud/indgåelse af aftale om udførelse af arbejde og køb af materialer hos dig/jer.

Behandlingen af ovenstående personoplysninger vil indebære elektronisk og fysisk lagring hos os, indtil den indgåede aftale/handel er endeligt afsluttet og mindst 5 år herefter grundet regnskabslovgivningen og sker på baggrund din/jeres henvendelse til os.

Afslår du/I vores tilbud, og der således ikke indgås en handel, vil personoplysningerne være lagret hos os i op til 1 år efter jeres afslag.

Dine/Jeres rettigheder

I forbindelse med behandlingen vil du/I ved henvendelse til os have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
  • Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
  • Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format
  • Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
  • Ret til at få slettet de indhentede oplysninger
     

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Frede Nielsen A/S
Nøddevej 2
4171 Glumsø

Tlf. 5764 5100
E-mail mail [at] fredenielsen.dk
 

Klagemulighed

Såfremt du/I måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du/I have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Tlf. 33193200
E-mail dt [at] datatilsynet.dk

INFORMATIONSERKLÆRING